Bij EPC aan zee hanteer ik telkens dezelfde werkwijze:

  1. Eerste contact per mail of per telefoon. Indien gewenst kan een offerte bezorgd worden.
  2. U bestelt een EPC voor uw pand. We spreken datum en uur af en bevestigen per SMS of e-mail.
  3. Ter voorbereiding van mijn plaatsbezoek bezorg ik u een aanstiplijst waarop alle documenten vermeld staat die u eventueel kunt aanbieden. Deze zullen steeds uw EPC in uw voordeel beïnvloeden.
  4. Plaatsbezoek op afgesproken tijdstip. Naast alle beschikbare informatie wordt uw pand opgemeten en uitgebreid gefotografeerd (binnen en buiten) ten behoeve van het verplichte fotodossier. Ik voorzie hiervoor een tweetal uur werk.
  5. Opmaak van het attest, van de 3D tekeningen, berekeningen en invoer in de software van het VEKA (Vlaams Energie en Klimaatagentschap)
  6. Het resultaat wordt u binnen de 48 uur toegestuurd samen met de factuur.
  7. Het officiële uitgebreide eindrapport wordt u getekend toegestuurd bij vereffening van de factuur.

Aandachtspunten:

  • EPC gemene delen voor gebouwen met 15 wooneenheden of meer, is vanaf 1 januari 2022 wettelijk verplicht. (Dus niet enkel bij verhuur of verkoop)
  • De gebouwbeheerder verzamelt een maximum aan informatie en bewijsstukken.
  • Alle gemeenschappelijke ruimtes dienen open en toegankelijk te zijn bij het plaatsbezoek.